3000 km - Ethiopia

Together, we've covered 25.072 km

In deze etappe nemen we je mee door Ethiopië. Een land waar positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn, met name door de vrede die is gesloten met het buurland Eritrea. Er waait een hoopvolle wind door Ethiopië, maar de problemen zijn nog niet voorbij.

Het land telt twee miljoen ontheemden en bijna een miljoen vluchtelingen. Dat zou voor elk land een uitdaging zijn, maar Ethiopië is zo arm dat ze dit niet zonder hulp kunnen opvangen. Daarnaast is er grote druk op de basisvoorzieningen en landbouwgrond. Deze druk is extra groot geworden door de verwoestende effecten van enorme sprinkhanenplagen.

In dit land racen we langs Centraal Tigray, Gambella, Addis Ababa en Dolo Odo. Bij elk van deze plekken staan we even stil en delen we lokale verhalen.