Over ZOA

We zijn er voor onze naasten in nood,
die lijden in deze gebroken wereld.
We zijn er voor slachtoffers van oorlogen en rampen,
die zoeken naar troost, een maaltijd en een veilige plek.
We zijn er voor vluchtelingen die alles kwijt zijn,
en daarbij ook de moed dreigen te verliezen.
We helpen mensen weer op de been,
zorgen voor eten, een deken of een tent.
We blijven trouw tijdens de wederopbouw,
totdat mensen zichzelf weer kunnen redden.
We zijn er. Samen zijn we ZOA.

We zijn er samen

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 15 landen met een team van zo’n 1000 mensen. In crisisgebieden helpen we mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen we mensen in staat stellen om in vrede een waardig leven te leiden. In ons werk weten we ons geïnspireerd door het christelijk geloof. We werken waar mogelijk samen met lokale partners en worden ondersteund door duizenden vrijwilligers. Want we kunnen het niet alleen. We vinden het geweldig om samen op te trekken met honderden kerken, ondernemers, scholen en donateurs. Samen zijn we er voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een ramp.